§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Internetový obchod Scandi Poster, dostupný na internetové adrese www.scandiposter.pl, provozuje Anna Drezner-Gajak provozující podnikatelskou činnost pod názvem DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností a informací vedeném Ministerstvem hospodářství, NIP 7732368045 REGON 362768143, se sídlem ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail:
 2. info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak Spotřebitelům, tak Podnikatelům využívajícím Obchod a vymezují pravidla využívání Internetového obchodu a pravidla a postup uzavírání smluv o prodeji na dálku se Zákazníkem prostřednictvím Obchodu.

§ 2 Definice

 1. Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 2. Prodávající - fyzická osoba podnikající pod názvem DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 3. Gospodarczy vedené ministrem odpovědným za hospodářství, NIP 7732368045 REGON 362768143, se sídlem ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail:
 4. info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 5. Zákazník - každý subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.
 6. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající podnikatelskou činnost vlastním jménem, která využívá Obchod.
 7. Obchod - internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.scandiposter.
 8. pl Smlouva uzavřená na
 9. dálku -
 10. smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.
 11. Provozní řád -
 12. tento Provozní řád Obchodu.
 13. Objednávka - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy na Produkt nebo Produkty s Prodávajícím.
 14. Účet - účet Zákazníka v Obchodě, obsahuje údaje uvedené Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Obchodě.
 15. Registrační formulář - formulář dostupný v Obchodě, umožňující vytvoření Účtu.
 16. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Obchodě, umožňující zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do Košíku a definující podmínky Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 17. Košík - prvek programového vybavení Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané Zákazníkem ke koupi a ve kterém je možné určit a upravit detaily Objednávky, zejména množství Produktů.
 18. Produkt - movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 19. Kupní smlouva - kupní smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

§ 3 Technické požadavky

 1. Pro používání Internetového obchodu, včetně prohlížení sortimentu Internetového obchodu a zadávání objednávek Produktů, je nezbytné:
  1. koncové zařízení s přístupem k internetu a internetovým prohlížečem,
  2. aktivní e-mailový účet (e-mail),
  3. cookies a zapnutý JavaScript
  .

§ 4 Obecné informace

 1. Prodávající v maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakékoli poruchy, včetně přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích osob nebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvoření účtu a je bezplatné.
 3. Podání objednávky Zákazníkem na Produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření Účtu, nebo po poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů (včetně telefonního čísla), které umožní vyřízení Objednávky bez vytvoření Účtu (ve volbě "host").
 4. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jedná se o hrubé ceny.
 5. Využívání newsletteru je možné po uvedení e-mailové adresy, na kterou mají být zasílána další vydání newsletteru, ve formuláři pro zasílání newsletteru v dolní části stránky Obchodu a kliknutím na tlačítko "Přihlásit mě k odběru".
 6. Zákazník je povinen zakliknout políčko o souhlasu se zásadami ochrany osobních údajů a souhlasu se zasíláním obchodních informací e-mailem. K odběru newsletteru je možné se přihlásit také zaškrtnutím příslušného nepovinného políčka při vytváření účtu - vytvořením účtu je zákazník přihlášen k odběru newsletteru. Služba zasílání newsletteru je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.
 7. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu z odběru newsletteru odhlásit (zrušení odběru newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti Obchodu, např. prostřednictvím e-mailu.
 8. Zákazník je povinen používat Obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a práv duševního vlastnictví Obchodu a třetích osob.
 9. Zákazník je povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem. Zákazník je
 10. povinen neposkytovat protiprávní obsah.
 11. Obchod na svých webových stránkách provozuje Blog, kde zveřejňuje odborné články. Zákazník má právo přidat pod článek komentář. Za tímto účelem uvede svou přezdívku (zveřejněnou na webových stránkách), e-mail a obsah komentáře. Obchod si vyhrazuje právo
 12. komentáře před zveřejněním moderovat a odmítnout je zveřejnit, pokud komentář porušuje obchodní podmínky nebo zákon.
 13. Zákazník může ohodnotit výrobek tak, že u výrobku zvolí možnost "Názor", zadá své jméno, hodnocení v hvězdičkách od jedné do pěti a obsah názoru.
 14. Obchod si vyhrazuje právo názory před zveřejněním moderovat a odmítnout je zveřejnit, pokud názory porušují Obchodní podmínky nebo zákon.

§ 5 Vytvoření účtu v obchodě

 1. Pro založení účtu v obchodě je nutné vyplnit registrační formulář. Je
 2. nutné uvést následující údaje, tj. e-mailovou adresu, jméno a příjmení, bezpečnostní heslo a souhlas s pravidly zpracování osobních údajů a obchodními podmínkami Pravidel a provozního řádu.
 3. Zřízení Účtu v Obchodě je bezplatné.
 4. Zřízení Účtu lze provést také prostřednictvím přihlášení na Google nebo Facebook.
 5. Přihlášení k Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla stanoveného v Registračním formuláři nebo prostřednictvím integrace e-mailové adresy Zákazníka s Facebookem nebo Googlem.
 6. Zákazník může Účet kdykoli smazat, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů na tento účet, zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména prostřednictvím e-mailu.
 7. Díky tomu, že má Zákazník Účet, bude mít přístup ke své historii objednávek a plateb, jakož i snadný a rychlý přístup k zadávání Objednávek
 8. .

§ 6 Zásady zadávání Objednávek

 1. Pro zadání Objednávky by měl Zákazník:
  1. přihlásit se
  2. do Obchodu (nepovinné);
  3. vybrat Produkt, který je předmětem Objednávky, a poté kliknout na tlačítko "Přidat do košíku";
  4. přihlásit se nebo využít možnosti zadat Objednávku bez registrace;
  5. pokud byla zvolena možnost podání Objednávky bez registrace - vyplnit Objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, zvolit typ zásilky (způsob doručení Produktu), uvést telefonní číslo, na kterém bude Zákazník nebo osoba přebírající zásilku k zastižení během doručování,
  1. zadat údaje pro vystavení faktury, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,
  2. vybrat jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby Objednávku ve stanovené lhůtě uhradit, s výhradou § 8 odst. 4
  ,
 2. kliknout na tlačítko "Potvrzuji nákup s povinnou platbou".
 3. Obchod umožňuje zadávat Objednávky na základě individuálních specifikací (např. jiné rozměry Produktu, než jsou standardně nabízeny v Obchodě). Chcete-li takovou Objednávku učinit, kontaktujte Obchod e-mailem nebo telefonicky za účelem stanovení podmínek prodeje. Přibližná doba vyřízení individuální Objednávky je 1-2 pracovní dny.

§ 7 Nabízené způsoby doručení a platby

 1. Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného Produktu: Doručení balíku
  1. ,
  vyzvednutí
  1. balíku
  Doručení
  1. kurýrem
  , vyzvednutí balíku
 2. Zákazník může využít následující způsoby platby:
  1. Platba na dobírku
  2. Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího
  3. Elektronická
  platba
  1. Platba kreditní kartou prostřednictvím transakční služby PayPal
 3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na stránkách Obchodu.

§ 8 Plnění kupní smlouvy

 1. K
 2. uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s § 6 Obchodních podmínek.
 3. Po učinění Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k plnění.
 4. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí ke zpracování je provedeno tak, že Prodávající zašle Klientovi na e-mailovou adresu uvedenou Klientem při zadávání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí ke zpracování a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy.
 5. Okamžikem doručení výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkovi je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.
 6. Prodávající neodpovídá za nesprávnou e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávkovém formuláři, v důsledku které nebude Zákazníkovi
 7. doručeno Potvrzení o přijetí Objednávky.
 8. Zvolí-li Zákazník:
  1. platbu převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy - v opačném případě bude objednávka zrušena. p
  latbu
  1. na dobírku, je Zákazník povinen provést platbu na dobírku.
 1. Produkt bude Prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odst. 4 tohoto odstavce), a to způsobem, který si Zákazník zvolil při podání Objednávky

  . K
 2. době realizace je třeba připočítat

  dobu dodání
 3. zvoleným způsobem.

 4. Počátek doby dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto
 5. : Zvolí-li Zákazník způsob
  1. platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího. Z
  volí-li Zákazník způsob platby na dobírku - ode
  1. dne uzavření Kupní smlouvy,
  Dodání Výrobku
 6. probíhá v Polsku a ve vybraných evropských zemích, tj. v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Španělsku, Holandsku, Irsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Itálii.
 7. Dodání Výrobku Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak.
 8. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce "Dodání a platba" a v průběhu procesu zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.
 9. Prodávající neodpovídá Zákazníkovi za doručení zásilky na jinou adresu, než je uvedena na adresním štítku, za nekontaktování Zákazníka kurýrem před doručením zásilky apod. dopravcem, kterého si Zákazník zvolil v procesu zadávání Objednávky.
 10. Případné nepříjemnosti způsobené v důsledku nedostatečného doručení zásilky dopravcem je Zákazník povinen řešit sám a nemá právo si na služby dopravce u Prodávajícího stěžovat. V
 11. uvedené situaci není Prodávající povinen přijmout reklamaci/vrácení výrobků ani vrátit Zákazníkovi hodnotu objednávky.
 12. V případě, že Zákazník obdrží poškozené zboží z důvodu poškození zásilky, měl by o tom neprodleně informovat Prodávajícího, který je vždy ochoten pomoci a uvede možná řešení uvedené situace.
 13. Osobní odběr výrobku Zákazníkem není možný.

§ 9 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník (Spotřebitel i Podnikatel) může od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta uvedená v bodě 1 začíná běžet doručením Produktu Zákazníkovi nebo osobě určené Zákazníkem jiné než dopravci.
 3. V případě, že Smlouva obsahuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, začíná lhůta uvedená v bodě 1 běžet doručením poslední položky, dávky nebo části.
 4. Zákazník může od Smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, pokud Zákazník zašle prohlášení před uplynutím této lhůty.
 6. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou, nebo elektronicky zasláním prohlášení na e-mailovou adresu zwroty@scandiposter.pl Prohlášení lze učinit i na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 1 těchto Pravidel a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Je-li prohlášení zasláno
 7. Zákazníkem elektronicky, zašle Prodávající Zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu neprodleně potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy.
 8. Účinky odstoupení od Smlouvy: V
  1. případě odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem se Smlouva považuje za neuzavřenou
  .
  1. V
  2. případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Zákazníkovi neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, částku ve výši vráceného Produktu.
  3. Prodávající vrátí platbu stejnými platebními metodami, které Zákazník použil při původní transakci, pokud se Zákazník výslovně nedohodl na jiném řešení, které Zákazníkovi
  4. nepřinese žádné náklady.
  5. Prodávající může zadržet vrácení platby do doby, než obdrží Výrobek zpět.
  6. Zákazník by měl zaslat Výrobek zpět na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícího informoval o svém odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud Zákazník odešle Produkt zpět před uplynutím 14denní lhůty. V
  7. opačném případě si Prodávající vyhrazuje právo nevyzvednout zásilku s vráceným Výrobkem po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy Zákazník informoval Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy, čímž se Zákazník vystavuje odpovědnosti za škodu za včasné nevrácení Výrobku.
  8. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením Výrobku, včetně nákladů na vrácení Výrobku
  9. Vrácené Výrobky nesmí nést stopy užívání a poškození
  10. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty Výrobku v důsledku jeho užívání jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku.
 9. Z
 10. ákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve vztahu k následujícím Smlouvám:
 1. u
  1. nichž je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb (
  tj.
  1. individuální objednávka) o
  2. dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a poté, co Prodávající informoval Spotřebitele o zániku práva odstoupit od Smlouvy,

§ 10 Reklamace a záruka

 1. Kupní smlouva se vztahuje na nové Výrobky.
 2. V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník (který je zároveň Spotřebitelem i Podnikatelem) právo uplatnit reklamaci na základě
 3. ustanovení Občanského zákoníku o záruce
 4. .
 5. Reklamaci je třeba zaslat e-mailem na adresu: info@scandiposter.pl
 6. V reklamaci doporučujeme uvést mimo jiné stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o Zákazníkovi, který reklamaci uplatňuje, a požadavek Zákazníka v souvislosti s vadou zboží.
 7. Prodávající je povinen na požadavek reklamace reagovat bezodkladně, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že požadavek Zákazníka je oprávněný.
 8. Zboží zaslané zpět v rámci reklamačního řízení je třeba zaslat na adresu Anna Drezner-Gajak, ul.
 9. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 10. Reklamace související s provozem Obchodu (s výjimkou reklamačního řízení na zboží) může Zákazník podávat písemně na adresu Obchodu nebo elektronicky na e-mailovou adresu Obchodu.
 11. Doporučujeme, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) požadavek Obchodu a (3) kontaktní údaje stěžovatele. Obchod na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího podání.

§ 11 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a uplatňování nároků

 1. Podrobné informace o možnostech zákazníka využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a šetření reklamací a pravidla přístupu k těmto způsobům jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, inspektorátů zemské obchodní inspekce a na internetových adresách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Zákazník má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků:
  1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl.
  2. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění) s návrhem na řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.
  3. Zákazník je oprávněn obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění.
  4. ) s návrhem na zahájení zprostředkovatelského řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
  5. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a Prodávajícím, přičemž může využít také bezplatnou pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

§ 12 Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se Zákazník může obrátit na Prodávajícího na e-mailové adrese:
 2. info@scandiposter.pl.
 3. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a jsou odpovídajícím způsobem chráněny před přístupem neoprávněných osob a jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o zpracování osobních údajů (RODO), zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z. z. 2018, položka 1000 v platném znění) a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. z. z. 2002 č. 144, položka.
 4. 1204 ve znění pozdějších předpisů).
 5. Obchod informuje, že příjemci osobních údajů Zákazníků budou subjekty spolupracující s Prodávajícím za účelem doručování prostřednictvím kurýrních společností a provozovatelů poštovních služeb, provádění služeb obchodními a servisními partnery, evidence doručení, daňové evidence, záruk a reklamací, subjekty odpovědné za hosting.
 6. Osobní údaje Zákazníků nejsou zpřístupňovány jiným subjektům pro marketingové účely
 7. .
 8. Osobní údaje Zákazníků nejsou nikdy prodávány třetím osobám.
 9. Správce osobních údajů uchovává a zpracovává následující osobní údaje Uživatelů:
  1. Jméno a příjmení
  2. E-mailová adresa
  3. Kontaktní telefonní
  číslo
  1. Adresa bydliště (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát)
  2. Doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát)
  V
  1. případě Podnikatelů navíc údaje o firmě (název, adresa,
  2. číslo
  3. NIP).
 10. V
 11. eškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a souhlas se zpracováním těchto údajů je nezbytnou podmínkou pro vyřízení Objednávky nebo využití dalších funkcí Obchodu (např. kontakt prostřednictvím elektronických formulářů nebo odběr newsletteru).
 12. Při používání Obchodu Zákazníkem jsou automaticky shromažďovány anonymní údaje v protokolech serveru, např. adresa IP, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému atd. (údaje shromažďované automaticky).
 13. (automaticky shromažďované údaje). Informace obsažené v systémových protokolech serveru jsou využívány zejména pro technické účely a pro účely správy Obchodu, zajištění bezpečnosti provozu Obchodu, plnění pravidel a předpisů a ochrany práva. Kromě toho jsou tyto informace využívány ke shromažďování statistických nebo marketingových informací, a to i prostřednictvím shromažďování anonymizovaných údajů systémy pro sledování uživatelů (Google Analytics, Hotjar, Yandex, Facebook Pixel atd.).
 14. Více informací naleznete v Zásadách používání souborů cookie obchodu.
 15. Základem pro zpracování osobních údajů zákazníka je potřeba splnit smlouvu, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo provést kroky na žádost zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO).
 16. V případě zpracování za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb Správce je základem pro takové zpracování předchozí souhlas Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).
 17. V některých případech je základem pro zpracování potřeba splnit právní povinnost, kterou má Správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO ve spojení s § 86 odst. 1 daňového řádu nebo § 74 odst. 2 zákona o účetnictví).
 18. Údaje shromážděné v průběhu korespondence (prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu, e-mailu apod.) mezi Prodávajícím a Zákazníkem budou použity výhradně za účelem zodpovězení dotazů nebo realizace objednávky.
 19. Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo do svých údajů nahlížet, doplňovat je, aktualizovat, opravovat, dočasně nebo trvale omezit jejich zpracování, požadovat jejich výmaz.
 20. Nahlížení, doplňování, aktualizace, oprava, omezení zpracování, výmaz údajů se provádí na základě žádosti uživatele zaslané na e-mailovou adresu obchodu.
 21. Zákazník, jehož osobní práva byla porušena, má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů). S ohledem na
 22. bezpečnost zákazníků jsou všechny soukromé údaje (odeslané při registraci, přihlášení a nákupu) zabezpečeny silným šifrovacím algoritmem SSL (Secure Socket Layer) a databáze jsou chráněny před přístupem třetích stran.
 23. Správce může v Obchodě využívat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která na jeho základě Správce činí, se netýkají uzavření či odmítnutí Kupní smlouvy ani možnosti využití dalších služeb v Obchodě.
 24. Osobní údaje Zákazníka mohou být předávány subjektům ze třetích zemí z důvodu, že Obchod využívá tzv. sledovací nástroje nabízené subjekty se sídlem mimo EU.
 25. Přenos údajů je však prováděn v souladu s požadovanými bezpečnostními pravidly. Více informací naleznete v Zásadách používání souborů cookie Obchodu.

§ 13 Názory v internetovém obchodě

 1. Zákazník Internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně vydat stanovisko k nákupu v Internetovém obchodě.
 2. Předmětem stanoviska může být i hodnocení, fotografie nebo recenze výrobku zakoupeného v Internetovém obchodě.
 3. Prodávající po provedení nákupu v Internetovém obchodě zašle Zákazníkovi e-mail s žádostí o vydání stanoviska a odkazem na online formulář umožňující jeho vydání - online formulář umožňuje zodpovědět Prodávajícímu dotazy týkající se nákupu, jeho hodnocení, přidání vlastního popisu týkajícího se stanoviska a fotografie zakoupeného výrobku. V
 4. případě, že po obdržení první výzvy k zaslání recenze nebyla žádná recenze zaslána, zašle Prodávající výzvu znovu.
 5. Recenzi může zaslat pouze zákazník, který nakoupil v internetovém obchodě Prodávajícího.
 6. Recenze zaslané zákazníkem jsou Prodávajícím zveřejněny v internetovém obchodě a na vizitce TrustMate.io.
 7. Vydání posudku nemůže zákazník využít k protiprávní činnosti, zejména k činnosti, která představuje jednání nekalé soutěže vůči Prodávajícímu, nebo k činnosti, která porušuje osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob.
 8. Posudek lze vydat pouze na skutečně zakoupené zboží v internetovém obchodě Prodávajícího.
 9. Je zakázáno uzavírat fiktivní/předstírané kupní smlouvy za účelem vydání stanoviska.
 10. Autorem stanoviska rovněž nemůže být sám Prodávající nebo jeho zaměstnanci bez ohledu na základ pracovního poměru.
 11. Vydané stanovisko může jeho autor kdykoli odstranit.

§ 14 Závěrečná ustanovení

 • Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu jsou v polském jazyce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zasílat neohlášené zprávy osobám, jejichž kontaktní údaje má k dispozici a které souhlasily se Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zprávy se budou týkat technických aspektů fungování Obchodu (technické zprávy), změn Obchodních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů. Předmětné zprávy
 • nebudou obsahovat obchodní informace.
 • Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj. změny právních předpisů, změny způsobů plateb a doručování - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto obchodních podmínek.
 • O každé změně bude Prodávající informovat Zákazníka majícího Účet v Obchodě nejméně 7 dní předem formou e-mailu.
 • Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména:
 • Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o právech spotřebitelů, Zákon o ochraně osobních údajů, Nařízení RODO.

Přílohy

 1. Formulář pro vrácení zboží s prohlášením o odstoupení od smlouvy